97 70 18 95 krokan@online.no

Storfe

Da vi startet med storfe i 2016 fikk vi åtte Nordlandsfe og 7 blanding Hereford/Angus Nordlandsku av nostalgiske årsaker, vi hadde sånne kyr når jeg var lita jente hjemme på Karlsøy, og jeg synes det er viktig å ta vare på de gamle rasene. Blandingen Hereford/Angus fases ut etter hvert å blir ren Hereford. Vi liker rasen, det er rolige dyr som er gode beitere uten å være alt for store dyr. Vi har startet et avlsprogram og vil etter hvert få stambokførte kyr. Vi kjøpte to stambokførte kviger høsten 2018 og får tre nye til høsten. Vi har 23 kyr som kalver i år, der 7 er nordlansfe og resten Hereford. Vi bruker stambokførte okser på begge rasene.