97 70 18 95 krokan@online.no

hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://xn--krokangrd-c3a.no

Hvem er ansvarlig for behandling av opplysningen?

Hos Krokan Gård sin nettside er det Ragnhild Engan som er behandlingsansvarlig.

Kontakt behandlingsansvarlig: Ragnhild Engan, tlf: 97 70 18 95

Opplysninger du selv gir til oss.

Når du fyller ut og sender et skjema på nettsidene, lagres
opplysningene du gir elektronisk. Dette skal gi oss muligheten til å
sikre at du mottar informasjonen du spør etter.

Bruk og utveksling av personopplysninger

Krokan Gård bruker, utleverer eller utveksler ikke personopplysninger om besøkende på webområdet på annen måte enn det som er beskrevet over. Dine opplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli utlevert til andre organisasjoner, personer eller virksomheter. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir. Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.

Bilder vi bruker på nettsidene er som oftest illustrasjonsbilder. Ved evt. bruk av andre bilder der personer er avbildet, vil det bli
innhentet samtykke først.

Det er frivillig å oppsøke bedriftens nettbaserte tjenester.

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet, og det kan forekomme at vi bruker e-post eller telefon til deler av saksbehandlingen. Viktig informasjon som fremkommer på e-post, lagres videre i våre systemer. Vanlig e-post er ukryptert, og vi oppfordrer derfor alle til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger til oss på e-post. Telefonsamtaler (nr. fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges bare på mobilen over siste anrop.

Sensitive personopplysninger

Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og skal i de fleste tilfellene gi deg en bedre bruksopplevelse.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikke
ønsker å akseptere cookies må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert.

Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere optimalt.

NB! Ved å bruke www.krokangård.no samtykker du at det benyttes cookies (informasjonskapsler) i din nettleser.

Avvise eller slette informasjonskapsler

Hvis du ikke ønsker at informasjon om deg skal samles inn, kan du slå av tillatelsen til dette i nettleseren din. Les hvordan du slår av informasjonskapsler hos Google.

Dette er en liste over hvilke typer informasjonskapsler som brukes på nettstedet www.krokangård.no, og hvordan opplysningene behandles:

Session cookies (midlertidige informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon midlertidig gjennom én økt. Nettsteder har ikke noe minne. Midlertidige informasjonskapsler gjør det mulig å følge med på hvordan brukere navigerer rundt på nettstedet, slik at de ikke blir spurt om å oppgi
samme informasjon flere ganger, f.eks. ved pålogging.

Midlertidige informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren.

Persistent cookies (Faste informasjonskapsler)
Faste informasjonskapsler slettes ikke etter endt nettlesersesjon og tillater at nettstedet gjenkjenner din datamaskin. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Disse informasjonskapselene kan slettes manuelt i nettleseren under innstillingene for personvern.

Preference cookies (Preferanse-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon som f.eks. språk, nettleser- eller skriftstørrelse. Innstillingene lagres permanent slik
at brukeren ikke må sette disse innstillingene på nytt ved neste besøk.

CDN og 3. parts front-end ressurser

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside
henvendelsen refereres fra). Google har imidlertid tilrettelagt for å
samle inn minst mulig data på denne måte ifølge erklæringen: What does using the Google Fonts API mean for the privacy of my users, og at de data som samles inn ikke brukes av Google til andre formål enn å levere de forespurte skriftsnitt.

Personvernregler for Google-tjenester

Googles personvernreglene gjelder for alle tjenester som tilbys av Google Inc. og partnerne. Les personvernreglene her.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine
personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Etter avsluttet
kundeforhold sletter vi opplysninger som ikke er viktige for
regnskapsdokumentasjons senest 6 måneder etter avslutning.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de
brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og
hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine
opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener
er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke
dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være andre spørsmål.

Endringer i erklæringen

Krokan Gård forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av bedriften.