Gårdsdrift

Om Krokan Gård

Krokan Gård er et bureisningsbruk fra 1980. Far til Finn, Asbjørn Engan startet nydyrking av 65 da skogmark. Han bygde fjøs til 84 vfs, fjøset stod klart i 1981. Finn overtok i 1992 og da var sautallet kommet opp i 130. Siloen ble tatt til fjøs og det ble gått over til å bare bruke rundballer som grovfor. Sauetallet økte jevn og trutt og da jeg ,Ragnhild kom inn i bildet med mine 140 sau var vi oppe i 330 sau og hadde fjøs til ca 150. To plasthaller ble løsningen i en overgangsfase til vi kom igang med fjøsbyggingen. 

Litt mer om oss

Vi startet med bygging av ny sauefjøs høsten 2004 og den ble tatt i bruk våren 2005. Vi hadde på det meste 480 vfs, men har nå bygget oss ned til 420 vfs og skal nok ennå litt ned på sauetallet. I 2016 startet vi opp med storfe, mest som en årsak til å bli kvitt ett stort forlager etter et svært godt forår. Så har det balla på seg og vi liker å jobbe med storfe så vi blir nok å holde på den produksjonen. Vi har bygd på litt på sauefjøsen slik at vi har et dyre rom til kyrene. Så får vi se hva som skjer framover.