97 70 18 95 krokan@online.no

Om Krokan Gård

Krokan Gård er et bureisningsbruk fra 1980. Far til Finn, Asbjørn Engan startet nydyrking av 65 da skogmark. Han bygde fjøs til 84 vfs, fjøset stod klart i 1981. Finn overtok i 1992 og da var sautallet kommet opp i 130. Siloen ble tatt til fjøs og det ble gått over til å bare bruke rundballer som grovfor. Sauetallet økte jevn og trutt og da jeg ,Ragnhild kom inn i bildet med mine 140 sau var vi oppe i 330 sau og hadde fjøs til ca 150. To plasthaller ble løsningen i en overgangsfase til vi kom igang med fjøsbyggingen.

Litt mer om oss

Vi startet med bygging av ny sauefjøs høsten 2004 og den ble tatt i bruk våren 2005. Vi hadde på det meste 480 vfs, men har nå bygget oss ned til 420 vfs og skal nok ennå litt ned på sauetallet. I 2016 startet vi opp med storfe, mest som en årsak til å bli kvitt ett stort forlager etter et svært godt forår. Så har det balla på seg og vi liker å jobbe med storfe så vi blir nok å holde på den produksjonen. Vi har bygd på litt på sauefjøsen slik at vi har et dyre rom til kyrene. Så får vi se hva som skjer framover.