97 70 18 95 krokan@online.no

Velkommen til Krokan Gård

Gården vår ligger rett ved E 6, 3 km nord fra Innhavet i Hamarøy kommune.
Vi driver med sau, storfe og oppdrett og trening av Border Collie.

Sau, kyr og gjeterhund fra vakre Hamarøy