Velkommen til Krokan Gård

Velkommen til Krokan Gård

Gården vår ligger rett ved E 6, 3 km nord fra Innhavet i Hamarøy kommune.
Vi driver med sau, storfe og oppdrett og trening av Border Collie. 

Sau, kyr og gjeterhund fra vakre Hamarøy