97 70 18 95 krokan@online.no

Saudrift siden 1980

Vi driver en etter nord-norske forhold ganske stort saubruk, for tiden har vi 450 vfs. Vi er med i Salten værring og driver aktivt avl med Norsk kvit sau og med farga spæl. NKS( norsk kvit sau) er hovedstammen og er avla for å være en mest mulig produktiv sau, med god tilvekst og godt lammetall. Vi har jevnlig de siste årene hatt værer inne på Staur som er seminstasjon for småfe og der det tappes og selges sæd av disse værene til alle landets sauebesetninger. Farga spæl begynte vi med for å ha en god trenings sau til gjeterhundene. NKS ene blir litt late. Spælen er en lettere rase som er mer kvikk i bevegelsene, men avlsintereserte som vi er driver vi og avl på disse og selger en del livdyr.